• Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

Kommersiella fastighetsägare

För kommersiella fastighetsägare utför vi undersökningar bland deras hyresgäster. Frågorna handlar om allt från vad hyresgästerna anser om uppdragsgivaren som hyresvärd till hur de upplever lokalernas läge och kvaliteten på service, felavhjälpning med mera.

 

För kommersiella fastighetsägare har vi också utvecklat en särskild modell för analys och retention management, som enkelt kan kopplas till våra NKI-undersökningar. Genom den här tilläggsmodellen får uppdragsgivaren en snabb och skarp bild av potentiella flyttrisker men också hur kontraktstocken kan utvecklas.

 

Resultaten från våra NKI-undersökningar kan direkt jämföras med resultaten i den så kallade Fastighetsbarometern då vi använder samma modell och metodik.