• Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

Bostadsföretag

För bostadsföretag gör vi mestadels hyresgästundersökningar, ofta i form av så kallade NBI-undersökningar (Nöjd-Boende-Index) som är en motsvarighet till NKI, Nöjd-Kund-Index. Undersökningarna handlar om allt från vad de boende anser om uppdragsgivaren som hyresvärd till hur de upplever skötseln av huset, utemiljön, sina grannar med mera. I Evimetrix jämförelsematerial kan bostadsföretagen se hur de ligger till gentemot drygt 30 allmännyttiga bostadsföretag och närmare 50 privata bostadsföretag.