• Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

Varumärkesundersökningar

Det vi definierar som varumärkesundersökningar är undersökningar som ger svar på dels hur uppdragsgivarens varumärkesimage uppfattas, dels varumärkets position i förhållande till en eller flera andra konkurrenter.

 

I varumärkesundersökningar analyserar vi varumärkets styrkor och svagheter för att hitta varje enskilt varumärkes utvecklingspotential. Ibland handlar det också om att göra målgruppsbeskrivningar eller segmenteringar av undersökta varumärkens marknader. I den typen av analys fokuserar vi på att göra segmenten tydliga så att vår uppdragsgivare kan använda sig av dem exempelvis i sin kommunikation.