• Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

Erfarenhet

Evimetrix är ett oberoende partnerägt konsultföretag som grundades 2008, men sammantaget har våra medarbetare och partners mer än 75 års erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

 

Vårt kärnområde är fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, men vi har också lång och bred erfarenhet av att undersöka kundnöjdhet och varumärkesimage inom konsumentprodukter, business-to-business, medlemsorganisationer och mycket mer.