• Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

Kollektiva undersökningar

Vi gör varje år ett antal breda kollektiva branschundersökningar. De är ofta riktade mot en enskild stor bransch eller görs för många branscher samtidigt. Den här typen av kollektiva undersökningar ger viss, men inte så djup, kunskap om hur kunderna värderar de företag, organisationer och företeelser som undersöks. Vi mäter dock alltid NKI och ledande kvaliteter. De företag som undersöks kan också positioneras mot ett stort antal andra företag i samma bransch vad gäller både NKI och varumärkeskännedom.


Exempel på kollektiva undersökningar vi gör årligen är:

 • Stockholmarnas Favoritcentrum (Konsumentmätning: Undersökning om nära 50 köpcentrumanläggningar)
 • Swedish Brand Award (Konsumentmätning: NKI och varumärkesposition för 500 företag och varumärken)
 • Svenska Näringslivets Beslutsfattare (B2B: Beslutsfattares NKI och varumärkesposition för nära 300 leverantörer)