• Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

 • Vi hjälper dig till nöjdare kunder – och bättre affärer!

  Kvalificerade kund- och varumärkesundersökningar på vetenskaplig grund. Resultat som du kan använda för direkta åtgärder och långsiktiga strategier!

Kund och hyresgästundersökningar

Vi utför många hyresgästundersökningar för såväl privata som allmännyttiga bostadsföretag, kommersiella fastighetsägare (kontor och lokaler) samt offentliga fastighetsägare. Vi har också kundundersökningsuppdrag inom handel och IT samt bransch- och intresseorganisationer.

 

De undersökningar vi gör är NKI-undersökningar, och vi gör dem så som de ska göras; enligt de standardiserade former och matematisk-statistiska analysmetoder som ger tillförlitliga resultat. Läs gärna mer på sidan NKI, Nöjd-Kund-Index under rubriken Om oss.